Općina Generalski Stol smještena je u središnjem dijelu Lijepe Naše, na spoju dviju različitih geografskih regija Hrvatske-Panonske Hrvatske i Gorske Hrvatske; na tromeđi između Like, Gorskog Kotara i Korduna. U sastavu je Karlovačke Županije i graniči sa sjeverne strane sa gradom Dugom Resom, na sjeveroistoku i istoku s Općinom Barilović, na zapadu s Općinom Bosiljevo, na sjeverozapadu s Općinom Netretić, a na jugu sa gradom Ogulinom. Najveći dio teritorija smješten je između rijeka Dobre i Mrežnice, na važnim prometnicama – uz povijesnu Jozefinsku cestu od Karlovca prema Senju i na pruzi Zagreb-Rijeka. U blizini (10km) je i autocesta Zagreb-Rijeka; Zagreb-Split… Pročitajte više  

   NOVOSTI


RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA GENERALSKI STOL Općinsko izborno povjerenstvo općine Generalski Stol Klasa: 013-04/14-01/1 Ur.broj: 2133/09-02-14-01 Gen.Stol, 16.12.2014.g Na temelju članka 23.stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ( „Narodne novine „ br. 22/92, 42/92-ispr.71/97,69/04,99/04,-ispr. 44/06 i 24/11) Općinsko izborno povjerenstvo donosi R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA Na […] Pročitajte višeOBAVIJEST KORISNICIMA GROBNIH MJESTA

Obavještavamo Vas da je Općina Generalski Stol izdala rješenja o grobnoj naknadi korisnicima grobnih mjesta na grobljima Generalski Stol, Bukovlje, Lipa, Gorinci, Erdelj i Mrežnički Brest. Sredstva grobne naknade koristit će se za tekuće i investicijsko održavanje groblja, mrtvačnica i pripadajuće infrastrukture. Još jednom molimo korisnike koji iz nekog razloga nisu dobili rješenje da se […] Pročitajte više


JAVNI POZIV zainteresiranim osobama za obavljanje poslova zimskog održavanja

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu, općinski načelnik objavljuje   JAVNI POZIV zainteresiranim osobama za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Generalski Stol   Predmet poziva: obavljanje poslova čišćenja snijega na nerazvrstanom cestama (zimska služba) u sezoni 2014/2015. godine na području svih mjesnih odbora. Ponuditelji: temeljem javnog poziva ponude mogu […] Pročitajte više


   GALERIJA FOTOGRAFIJA

  • Arhiva sadržaja po mjesecima

  • Kategorije

  • Brzi kontakt

    Za pitanja, prijedloge i razne upite možete nas kontaktirati na službeni e-mail putem ovog obrasca.