Općina Generalski Stol smještena je u središnjem dijelu Lijepe Naše, na spoju dviju različitih geografskih regija Hrvatske-Panonske Hrvatske i Gorske Hrvatske; na tromeđi između Like, Gorskog Kotara i Korduna. U sastavu je Karlovačke Županije i graniči sa sjeverne strane sa gradom Dugom Resom, na sjeveroistoku i istoku s Općinom Barilović, na zapadu s Općinom Bosiljevo, na sjeverozapadu s Općinom Netretić, a na jugu sa gradom Ogulinom. Najveći dio teritorija smješten je između rijeka Dobre i Mrežnice, na važnim prometnicama – uz povijesnu Jozefinsku cestu od Karlovca prema Senju i na pruzi Zagreb-Rijeka. U blizini (10km) je i autocesta Zagreb-Rijeka; Zagreb-Split… Pročitajte više  

   NOVOSTI

Izlaganje Učilišta za obrazovanje odraslih DMD Naturalis

Dana 25.02.2017.godine (subota) s početkom u 18:00h, u Društvenom domu u Generalskom Stolu, predstavnici Učilišta za obrazovanje odraslih DMD Naturalis održat će uvodno izlaganje o programima koje pružaju na svom učilištu. Neki od programa koje navedeno učilište pruža su: rukovoditelj motornom pilom, rukovoditelj traktorom s radnim priključcima, osposobljavanje za voditelja opg-a, vrtlara, stočara, ratara, vinogradara […] Pročitajte više


IZMJENE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GENERALSKI STOL

Proračunom Općine Generalski Stol za 2017.godinu predviđena je provedba III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine a početak aktivnosti planiramo krajem ožujka 2017.godine. Kako bi se što kvalitetnije pripremili za javnu raspravu o predmetnim izmjenama, obavještavamo građane da već sada mogu u Jedinstveni odjel Općine dostaviti svoje inicijative u vezi proširenja građevinskih područja ili […] Pročitajte višeSavjetovanje s javnošću

Radi provedbe Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općina Generalski Stol uvodi poseban link za savjetovanje s javnošću. Savjetovanje se provodi u postupku donošenja općih akata, planskih ili strateških dokumenata na način da građani mogu dokumente čitati, preuzimati i davati prijedloge ili komentare, u cilju osiguranja transparentnosti rada općinskih tijela.


   GALERIJA FOTOGRAFIJA

  • Arhiva sadržaja po mjesecima

  • Kategorije

  • Brzi kontakt

    Za pitanja, prijedloge i razne upite možete nas kontaktirati na službeni e-mail putem ovog obrasca.