IZMJENE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GENERALSKI STOL

Proračunom Općine Generalski Stol za 2017.godinu predviđena je provedba III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine a početak aktivnosti planiramo krajem ožujka 2017.godine. Kako bi se što kvalitetnije pripremili za javnu raspravu o predmetnim izmjenama, obavještavamo građane da već sada mogu u Jedinstveni odjel Općine
dostaviti svoje inicijative u vezi proširenja građevinskih područja ili formiranja izdvojenih građevinskih područja u svrhu ozakonjenja izgrađenih građevina.

Pročelnik JUO:
Goran Čale

  • Arhiva sadržaja po mjesecima

  • Kategorije

  • Brzi kontakt

    Za pitanja, prijedloge i razne upite možete nas kontaktirati na službeni e-mail putem ovog obrasca.

Skip to content