Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Generalski Stol.

Više informacija o djelokrugu rada Općinskog vijeća možete potražiti u Statutu Općine Generalski Stol i Poslovniku Općinskog vijeća Općine Generalski Stol.

Općinsko vijeće ima 13 članova.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Generalski Stol su:

1. IVAN ŠKRTIĆ (HDZ)

2. ZDENKA BARIŠIĆ MARČAC (HDZ)

3. IVAN FUDURIĆ HDZ)

4. IVICA HALAR (HDZ)

5. BOŽICA BAREŠIĆ (HDZ)

6. MARIJAN MOGUŠ (HDZ)

7. NEVEN DVORABIĆ (HDZ)

8. NEVEN KATIĆ (HSP AS)

9. MARIJAN MOGUŠ (HSS)

10. TIHANA LAUŠ (HSP AS)

11. MIRKO ŠPEHAR (SDP)

12. ANKICA CAPAN (HNS)

13. IVICA RADOČAJ (HSP)

Predsjednik Općinskog vijeća je IVAN ŠKRTIĆ (HDZ).

Potpredsjednik Općinskog vijeća je ZDENKA BARIŠIĆ MARČAC (HDZ)

  • Arhiva sadržaja po mjesecima

  • Kategorije

  • Brzi kontakt

    Za pitanja, prijedloge i razne upite možete nas kontaktirati na službeni e-mail putem ovog obrasca.