Skip to content
Previous
Next

Proračun Općine za 2023.godinu

Proračun Općine za 2023.godinu Proračun 2023 –  posebni dio Proračun 2023 – prihodi i rashodi Proračun 2023 – račun financiranja Proračun 2023 -rashodi – funkcije

Javni poziv

zainteresiranim osobama za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području općne Generalski Stol. Predmet poziva: obavljanje poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama (zimska služba)

Javni poziv

zainteresiranim osobama za obavljanje poslova posipavanja nerazvrstanih cesta na području općine Generalski Stol. Predmet poziva: obavljanje poslova posipavanf a nerazvrstanih cesta (zimska sluZba) u sezoni

Galerija

Projekti

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta
Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma
Politika zaštite osobnih podataka
Način provedbe savjetovanja s javnošću
Skip to content