U utorak dana 11. lipnja 2013. godine s početkom u 9,00 sati održati će se 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Generalski Stol sa slijedećim

                                 DNEVNIM REDOM

– Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

– Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom, do izbora predsjednika

– svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Generalski Stol

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanje

4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Generalski Stol

5. Izbor dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Generalski Stol