Tvrtka Čistoća Duga Resa d.o.o. obavještava stanovništvo na području općine Generalski Stol da će se odvoz iskoristivog otpada izvršiti prilikom sljedećeg odvoza miješanog komunalnog otpada, stoga molimo stanovništvo da uz posude za otpad odlože i vreće sa plastikom i papirom dobivene od tvrtke Čistoća Duga Resa d.o.o.

Odvoz će se vršiti po slijedećem rasporedu:

13.07.2015.-ponedjeljak: Gornji Zvečaj, Lipa, Protulipa, Gradišće, Pesak, Trnovo, Gorčice, Brcković draga, Sarovo

14.07.2015.-utorak: Generalski Stol, Katići, Dobrenići, Mlinci, Keići, Mateško selo, Mrežnički Brest, Petrunići, Jankovo Selište, Gornji Bobani

15.07.2015.-srijeda: Bukovlje

17.07.2015.-petak: Zatezali, Tonkovići, Dražice, Šuvage, Erdelj, Sela, Cokani, Lupinci, Gorinci, Radočaji, Lešče, Skukani, Tomašići, Radočaji.

Prikupljanje glomaznog otpada izvršit će se 22.07.2015. po sljedećem rasporedu:

1.Generalski Stol – kamenolom prema selu Katići ( 06.30. do 08.30)
2. Lipa- kod doma Protulipa ( 12.30. do 14.30.)
3. Lešće – na prednjem parkiralištu ispred Hostela Lešće ( 08.30. do 10.30)
4. Gornji Zvečaj – kod Doma (10.30. do 12.30)
5. Bukovlje – gradilište iza Vatrogasnog doma (14.30. do 16.30)

Odvoz papira i plastike – G. Stol (.pdf)