dv1DRUGA SJEDNICA ODBORA ZA BRANITELJE SPORT I KULTURU

Održana dana 19. Studeni 2009. godine u prostorijama Udruge HVIDR-a Generalski Stol, sa početkom u 17 sati i 30 minuta, završena u 19 sati.

Na sjednici prisutni članovi odbora:

1. Juraj Škrtić——-predsjednik
2. Josip Šibenik—–član
3. Damir Škrtić—–član
4. Ivan Fudurić—–član
5. Ivica Halar——- član

Dnevni Red:

1. Verifikacija zapisnika
2. Izvješća o traženoj dokumentaciji sa prve sjednice
3. Raznoliko

AD1

Predsjednik odbora Juraj Škrtić dao je dnevni red na glasovanje gdje je jednoglasno prihvaćen. Pročitan je zapisnik sa prve sjednice odbora gdje ga je odbor jednoglasno prihvatio uz dopunu da se predloži Načelniku Općine Generalski Stol Ivanu Škrtiću i Vijeću da se na ulaznim vratima promjeni brava i ključ se podjeli svim udrugama koje imaju svoje sadržaje u Sali jer vrata sada ostaju po cijelu noć otvorena, svjetlo svijetli a dolazi i zima pa bi se mogla i voda smrznuti u radijatorima i nastat velika šteta. Odbor predlaže da se urede zajednički WC jer oni služe najvećem broju građana naše općine, jer svi događaji naše općine održavaju se u Sali pa bi bilo potrebno i ta dva WC urediti da nečem liče. Odbor predlaže da se odredi netko iz Općine koji će poslije svake manifestacije to jest priredbe pregledati salu dali je onaj koji je održao priredbu iza sebe ostavio sve čisto i uredno.

AD2

Pod drugom točkom dnevnoga reda raspravljalo se o traženoj dokumentaciji onih udruga koje su na proračunu općine Generalski Stol, a tražena dokumentacija odnosila se je na dokumente sa kojima svaka udruga može po zakunu o udrugama funkcionirati, a to su traženi dokumenti:

1. Zapisnik sa zadnje održane Izborne skupštine

2. Važeće Rješenje Ureda Karlovačke županije o registraciji udruga
3. Polugodišnje financisko izvješće za 2009. g. (fotokopija računa)

Svu traženu urednu dokumentaciju predale su sledeće udruge koje su na proračunu Općine Generalski Stol:
1. Udruga HVIDR-a Generalski Stol
2. KUD „IZVOR“ Generalski Stol
3. KUD „LIPOVAC“ Generalski Stol
4. Sporsko Društvo Generalski Stol
5. DVD Bukovlje
Traženu dokumentaciju nije predala Udruga Hrvatskih Branitelja Dragovoljaca Domovinskoga Rata Generalski Stol. Zaključak Odbor za Branitelje Sport i Kulturu daje do znanja Općinskom Vijeću i Načelniku Općine Generalski Stol Ivanu Škrtiću da su sve Udruge koje su na proračunu Općine Generalski Stol dostavile Odboru traženu dokumentaciju osim UHBDDR-a Ogranak Generalski Stol. Predsjednik Odbora Juraj Škrtić daje ovu točku na glasovanje gdje je jednoglasno prihvaćena.

AD3

Pod točkom razno raspravljalo se o problematici koja se tiče problema i rada u udrugama. Gospodin Damir Škrtić je predložio da pokrovitelj sledeće centralne maškarade u Generalskom Stolu bude Općina Generalski Stol gdje je Odbor taj prijedlog jednoglasno prihvatio te će ga uputiti Načelniku i Vijeću Općine Generalski Stol. Predsjednik Odbora Juraj Škrtić pokazao je članovima Odbora Javno Županijsko Priznanje koje je dobila Udruga HVIDR-a Generalski Stol kao najbolja udruga u 2009 godini za svoj rad i doprinos na nivovu Karlovačke Županije, a prošle godine takvo priznanje dobilo je i KUD „IZVOR“ Generalski Stol. Na to se nadovezao i gospodin Ivan Fudurić koji je kazao da to priznanje nije samo za te Udruge koje su ga dobile nego za NAŠU cijelu Općinu Generalski Stol jer se tu prepoznao rad ti ljudi. Gospodin Ivica Halar je predložio da se asvaltira još onaj dio školskoga igrališta koji nije asvaltiran jer da je tamo veliko blato pa djeca nose to u školu, takav prijedlog Odbor je jednoglasno prihvatio, pa će ga proslijediti Načelniku i Općinskom Vijeću.
Članovi Odbora su se dogovorili da se sledeća sjednica održi 03. Prosinca u 18. sati u Vijećnici Generalski Stol, i da se zamoli Jedinstveni Upravni Odjel to jest gospođa Vesna Grdić Stručni Referent da se pismeno pozovu svi predsjednici Udruga koji jesu i nisu na proračunu Općine Generalski Stol da donesu plan rada i okvire održavanja svojih priredbi i manifestacija za 2010. godinu, kako nebi došlo do grupiranja istih priredbi na isti dan, a u Sali nema mjesta nego samo za taj dan i za tu Udrugu.

Odbor zamoljava gospođu Vesnu Grdić Stručnog Referenta da za sjednicu Odbora koja će se održati 03. Prosinca 2009. godine u 18 sati pošalje pisane pozivi sa dnevnim redom:
1. Verifikacija zapisnika
2. Plan rada za 2010 godinu sa točnim datumima održavanja termina
3. Raznoliko
a ujedno da se na tu sjednicu pozove i Načelnik gospodin Ivan Škrtić.
Predsjednik Odbora je i tu točku dao na glasovanje gdje je jednoglasno prihvaćena.

Predsjednik Odbora za Branitelje Sport i Kulturu

Juraj Škrtić