Skip to content

Plan nabave za 2017. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA GENERALSKI STOL                                                                OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 400-08/16-01/01 Ur. broj: 2133/09-16-02-01

Plan nabave za 2016. godinu

  Klasa: 400-08/15-01/01 Ur. broj: 2133/09-15-02-02 Generalski Stol, 23. prosinca 2015.   Na temelju članka

Skip to content