U sklopu provedbe projekta

POTICANJE MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Općina Generalski Stol Vas poziva na

OBRAZOVNE RADIONICE

na temu održivog gospodarenja otpadom, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima i ponovne uporabe predmeta

koje će se održati 8. studenog 2023. godine

u prostorijama Društvenog i vatrogasnog doma Općine Generalski Stol:

1. radionica u 11 sati
2. radionica u 12 sati