Obzirom da je u 2014.godini došlo do promjene zakonskih propisa prema kojima Općina Generalski Stol više ne pripada području posebne skrbi III skupine već potpomognutom području II skupine, došlo je i do promjene u visini neoporezivog osobnog odbitka. Na zahtjev Porezne uprave, svi obveznici podnošenja porezne prijave za 2014.godinu obavezni su u Jedinstvenom upravnom odjelu zatražiti potvrdu o prebivalištu. Potvrda se izdaje za podnositelja zahtjeva te uzdržavane članove navedene u PK kartici a za sve je obavezan OIB (osobni identifikacijski broj).