Hrvatska demokratska zajednica – Općinska organizacija Generalski Stol

dm289

 

Hrvatska Demokratska Zajednica je osnovana za područje današnje općine Generalski Stol 12. veljače 1990. godine. Organizirana je u 8 ogranaka po većim Mjesnim odborima. Sada broji 265 članova, od toga 85 članova Mladeži.

 
 
 
Od zadnjih unutarstranačkih izbora 2008. godine Općinski odbor djeluje u sastavu:

Predsjedništvo:

Vlado Radočaj – predsjednik
Ivan škrtić – dopredsjednik
Domagoj Kasunić – tajnik
Dragan Kasunić – rizničar
Ivan Fudurić – član

Članovi Općinskog odbora:

Zlatko Kasunić, Alen Halar, Josip Šibenik, Darko Tonković, Mijo Magličić, Marijan Moguš, Damir Kolić, Marinko Krivačić

Predsjedništvo Mladeži:

Mirjana Fudurić – predsjednica
Domagoj Kasunić – dopredsjednik
Josip Stojković – tajnik
Igor Mihalić – član
Ivica Radočaj – član

Vlado Radočaj je član Županijskog odbora HDZ-a Karlovačke županije, a članovi Županijskog odbora MHDZ-a jesu Mirjana Fudurić, Domagoj Kasunić i Dalibor Benić

[toggles][toggle title=”Promidžba za lokalne izbore 2009.”]
dm291OSTVARILI SMO 2005–2009 I PLANIRAMO OSTVARITI 2009–2013

izađite na izbore i zaokružite broj 5.

(5.) Ivan Škrtić – za načelnika
Vlado Radočaj – za zamjenika
Hrvatska Demokratska Zajednica

OSTVARENO od 2005. do 2009. godine

 • Asfaltirane sve županijske ceste na području općine.
 • Asfaltirano više od 20.000 metara nerazvrstanih cesta na području općine.
 • Izgrađeno više od 25.000 metara magistralnog vodovoda sa vodospremom GORINCI.
 • Sanirano vodocrpilište MLINCI (ugrađena potpuno nova oprema) te je osnovan vlastiti pogon za distribuciju pitke vode.
 • Kupljen građevinski stroj za potrebe komunalnog pogona i radove na infrastrukturi.
 • Saniran nadvožnjak ˝ŠLATI˝ na magistralnoj pruzi ZAGREB – RIJEKA.
 • Uvedena javna rasvjeta u većini mjesnih odbora (osim Duge Gore, Petrunića, Lauša i Mateškog Sela).
 • Sufinancirana nabava vatrogasne opreme i vozila za potrebe protupožarne zaštite na području općine.
 • Obnovljena sala i ostale prostorije zgrade općine.
 • Financirana nabava opreme za osnovnu školu Generalski Stol i izgrađeno parkiralište.
 • Sufinancirano uređenje zdravstvene ambulante i nabave opreme za istu (zubarska stolica, EKG uređaj).
 • Sufinancirana obnova sakralnih objekata i uređenja mrtvačnica.
 • Sufinancirana obnova mlinica na rijekama Dobri i Mrežnici.
 • Donesen prostorni plan općine Generalski Stol.
 • Donesen urbanistički plan uređenja centra općine.
 • Uvedeno stipendiranje studenata na području općine.
 • Sufinancirana kupnja mjesečnih karata za srednjoškolce.
 • Sufinanciran boravak djece u dječjim vrtićima.
 • Za svako rođeno dijete isplaćeno po 2.000,00 kn.
 • Sufinancirana poljoprivredna proizvodnja (poticaji, umjetna oplodnja).
 • Financijske donacije udrugama iz domovinskog rata (UHBDDR, UHVIDR-a) te ostalim udrugama za njihov rad (KUD: LIPOVAC, IZVOR; Š. D. GEN. STOL; L. D. GEN. STOL; BREZETINAC) i ostale.
 • Pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima.
 • Sanirano nekoliko divljih deponija otpada.
 • Uveden organizirani odvoz komunalnog otpada.

U MANDATNOM RAZDOBLJU PREKO 60 % PRORAČUNSKIH SREDSTAVA GODIŠNJE ULAGANO U IZGRADNJU INFRASTRUKTURE.

PLANIRANO ZA PERIOD od 2009. do 2013. godine

Uređenje središta općine Generalski Stol:
– izrada glavnog projekta kanalizacije samog središta te realizacija istog,
– izrada glavnog projekta javne rasvjete središta općine i realizacija istog,
– izrada glavnog projekta nogostupa u središtu općine i realizacija istog.

 • Izgradnja dječjeg vrtića u središtu mjesta Generalski Stol (zgrada stare škole).
 • Izrada glavnog projekta i ishođenje dokumentacije za školsku športsku dvoranu i realizacija istog.
 • Izgradnja parkirališta i ugibališta za autobus kod OŠ Generalski Stol i zdravstvene ambulante. Izgradnja vodovoda Zvečaj – Donje Bukovlje – Gornje Bukovlje sa odvojcima i priključcima.
 • Nastavak izgradnje vodovoda Tomašići – Radočaji, izgradnja odvojaka i priključaka u MO Erdelj I i II, MO Lipa, MO Gorinci, MO Tomašići, MO Skukani i MO Radočaji.
 • Rekonstrukcija tlačnog cjevovoda od vodocrpilišta Mlinci do vodospreme Glavica, kao i rekonstrukcija starog dijela vodovoda u MO Generalski Stol.
 • Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe za naselja Jankovo Selište, Mrežnički Brest, Keići, Mateško Selo, kao i realizacija istog.
 • Postavljanje kontejnera za komunalni otpad, tzv. „zeleni otoci“.
 • Uređenje i opremanje Turističke zone Duga Gora (uz akumulacijsko jezero HE Lešće).
 • Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine u dužini cca 20.000 m.
 • Stvaranje uvjeta za razvoj seoskog turizma (biciklističke staze, uređenje kupališta na rijekama Mrežnici i Dobri).
 • Rekonstrukcija N.N. mreže na cijelom području općine i postavljanje javne rasvjete u svim naseljima.
 • Poduzetnička zona Generalski Stol (rješavanje problema Pamučne industrije Duga Resa kojoj pripada i pogon u Generalskom Stolu).
 • Dogradnja OŠ Generalski Stol (zbog uvođenja jednosmjenske nastave).
 • Adaptacija postojeće zgrade općine te izgradnja nove zgrade u kojoj bi se smjestila općinska uprava (zbog neriješenih vlasničkih odnosa).
 • Izgradnja športskih igrališta u Mjesnim odborima te uređenje prostorija za rad MO.
 • Uređenje zelenih površina i očuvanje prirodnih vrijednosti.
 • Uređenje mrtvačnica i groblja.
 • I dalje financiranje vatrogastva (izgradnja garaža i nabava vozila).
 • Financiranje udruga, novorođenčadi, stipendija i svih drugih pomoći.

Kandidati za Općinsko vijeće općine Generalski Stol:

1. Dragan Kasunić, Duga Gora 7, prometni tehničar
2. Ivan Fudurić, Gornje Bukovlje 27, poštar
3. Ivica Halar, Generalski Stol 8, dipl.ing. elektrotehnike
4. Domagoj Kasunić, Generalski Stol 32 c, elektrotehničar – student
5. Josip Šibenik, Lipov Pesak 8, programer – obrtnik
6. Alen Halar, Erdelj 69 a, dipl. ing. prometa
7. Marijan Moguš, Gorinci 17, stolar – obrtnik
8. Kristina Erdeljac, Generalski Stol 48 c, stručna prvostup. sestrinstva
9. Davor Krivačić, Gornje Bukovlje 68, strojarski tehničar
10. Damir Hlade, Skukani 19 a, vatrogasni tehničar
11. Mijo Magličić, Gornji Zvečaj 89, trgovac – obrtnik

izađite na izbore i zaokružite broj 1.

(1.) Hrvatska Demokratska Zajednica Dragan Kasunić – nositelj liste

[/toggle][/toggles]

[toggles][toggle title=”Dvadesetprva obljetnica HDZ – a Generalski Stol”]

Ogranak Hrvatske demokratske zajednice u Generalskom Stolu osnovan je 12. veljače 1990. godine. Na prostoru današnje Karlovačke županije prije njega je osnovan samo ogranak u Šišljaviću, tri dana ranije. Dok u Šišljaviću i Karlovcu nisu mogli bez Boljkovca, hadezeovski pokret u Generalskom Stolu je bio samosvojan. Prvo čelništvo ogranka su činili Ante Jozo Ramić, Nikola Žuravelj i Ivica Halar. Time Generalski Stol spontano postaje čvrsto žarište Tuđmanove državotvorne ideje iz kojeg je dalje krenuo neposredni poticaj širenju HDZ – a u okruženje i praktična pomoć u osnivanju. Slijedom toga je 10. ožujka osnovan ogranak Brest, 11. ožujka ogranak Lešće, 17. ožujka Tounj, 18. ožujka Duga Resa, 23. ožujka Erdelj, 24. ožujka Grabrk, 25. ožujka Zvečaj. To su pouzdane povijesne činjenice. Domovinsko opredjeljenje članova stranke iskazano je i kasnije velikim učešćem i žrtvama u obrambenom ratu od 1991. do 1995. godine.

Dvadesetprvu obljetnicu utemeljenja ogranka u Generalskom Stolu sadašnje vodstvo Općinskog odbora je obilježilo okupljanjem izaslanstva (Vlado Radočaj, Dragan Kasunić, Zlatko Kasunić) kod spomen – ploče na Zadružnom domu u središtu mjesta. To hadezeovo znamenje je postavljeno palima za slobodnu Hrvatsku, a o proslavi prve obljetnice Dana državnosti 30. svibnja 1991. godine. Na ploči su uklesani stihovi domoljubne i mirotvorne pjesme Ivana Tolja Palim svijeću.

Generalski Stol, 12. veljače 2011.

AJR

[/toggle][/toggles]

REZULTATI PARLAMENTARNIH IZBORA 2011. NA RAZINI OPĆINE GENERALSKI STOL