Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (GGS br. 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće općine GeneralskiStol na 12. sjednici održanoj dana 02. srpnja 2019. godine, donosi
O D L U K U O  I. izmjenama i dopunama Proračuna općine Generalski Stol za 2019.godinu

Posebni dio (.pdf)
Opći dio-prihodi (.pdf)
Opći dio rashodi (.pdf)
Odluka o  I. izmjenama i dopunama Proračuna (.pdf)