Predsjednik Republike Hrvatske raspisao je izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske Odlukom o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske od 01.ožujka 2013.godine.

Izbori će se održati u nedjelju, 14. travnja 2013. godine.

Županijsko izborno povjerenstvo Karlovačke županije donijelo je rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Općine Generalski Stol.

Općinsko izborno povjerenstvo na temelju članka 35. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 92/10, 23/13) obavlja slijedeće poslove:

  • predlaže županijskom izbornom povjerenstvu utvrđivanje biračkih mjesta na području Općine,
  • predlaže imenovanje biračkih odbora na području Općine,
  • predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima Zakonom,
  • prikuplja rezultate glasovanja od biračkih odbora na svojem području i proslijeđuje ih Županjskom izbornom povjerenstvu,
  • obavlja i druge poslove koje na Općinsko izborno povjerenstvo iz svoga djelokruga prenese Županijsko izborno povjerenstvo.

Sjedište Općinskog izbornog povjerenstva nalazi se u prostorijama općinske uprave Općine Generalski Stol, Generalski Stol 32, 47 262 Generalski Stol, tel: 047/861-040, fax: 047/861-620, gdje možete dobiti informacije.

Dodatne informacije o izborima možete naći i na stranicama Državnog izbornog povjerenstva