Proračunom Općine Generalski Stol za 2017.godinu predviđena je provedba III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine a početak aktivnosti planiramo krajem ožujka 2017.godine. Kako bi se što kvalitetnije pripremili za javnu raspravu o predmetnim izmjenama, obavještavamo građane da već sada mogu u Jedinstveni odjel Općine
dostaviti svoje inicijative u vezi proširenja građevinskih područja ili formiranja izdvojenih građevinskih područja u svrhu ozakonjenja izgrađenih građevina.

Pročelnik JUO:
Goran Čale