Sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN 14/14 i 115/18), te Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), svi profesionalni korisnici,
distributeri i savjetnici moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe, kako bi mogli nastaviti koristiti
pesticide u okviru obavljanja svojih aktivnosti. Trgovačko društvo DMD Naturalis d.o.o. ovlašteno je provoditi izobrazbu za:

PLAKAT GENERALSKI STOL