zainteresiranim osobama za obavljanje poslova posipavanja nerazvrstanih cesta na području općine Generalski Stol.

Predmet poziva: obavljanje poslova posipavanf a nerazvrstanih cesta (zimska sluZba) u
sezoni 202212023. godine na podrudju svih miesnih odbora….

Opširnije