Zainteresiranim osobama za obavljanje poslova posipavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Generalski Stol.

Predmet poziva: obavljanje poslova posipavanja nerazvrstanih cesta (zimska služba) u
sezoni 2023./2024. godine na području svih Mjesnih odbora.