Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-120) od 24.lipnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj Poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0052 od 23.srpnja 2020. godine i članka 45. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik Općine Generalski Stol broj 1/21) načelnik Općine Generalski Stol raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Generalski Stol za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI za Općinu Generalski Stol“

Radno mjesto – radnica za pomoć u kući starijim osobama 

 1. Mjesto rada: Na području Općine Generalski Stol, Karlovačka županija
 1. Broj traženih radnika: 1 osoba
 1. Vrsta zaposlenja: Predviđeno trajanje radnog odnosa je 9 mjeseci
 1. Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 1. Javni poziv vrijedi od: 05.2021.
 1. Radno iskustvo: Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 1. Opis posla:
 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • organiziranje prehrane,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
 1. UVJETI:
 • nezaposlene žene s minimalno završenim osnovnoškolskim te s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina),
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice o drogama,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice,
 • samohrane majke,
 • majke s 3 i više malodobne djece.

Prijavni na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 • prijavu za posao
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku dokaza o završenoj školi
 • potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 • dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-ispis)

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici Općine Generalski Stol, na adresu:

Općina Generalski Stol (Generalski Stol 32, 47262 Generalski Stol), putem pošte (preporučeno) ili osobno

najkasnije do 10.lipnja.2021. godine s naznakom:

„Javni poziv – Projekt „ZAŽELI za Općinu Generalski Stol“ – NE OTVARAJ“

Podnositeljice su dužne (ako pripadaju) u životopisu naznačiti kojoj skupini iz točke 8 pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Generalski Stol https://generalski-stol.hr/.