JA V N I   P O Z I V

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

 

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole koji se provodi u Dječjem vrtiću Duga Resa.

Program predškole (tzv. mala škola) obvezan je za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja  u godini prije polaska u osnovnu školu , a koja su rođena od 01. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine (odnosno koja će do 31. ožujka 2020. godine navršiti šest godina)

Program predškole obvezan je i besplatan te će se provoditi od 30. rujna 2019. do 29. svibnja 2020. godine.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u Upravi Dječjeg vrtića Duga Resa, Ulica dr. Ivana Banjavčića 2 ili na web stranici Vrtića www.vrtic-dugaresa.hr.

Uz ispunjen Zahtjev za upis obvezno se prilaže (dokumenti mogu  biti u preslici):

  1. Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta ne starija od mjesec dana od dana pohađanja navedenog programa ( donijeti na roditeljski sastanak)
  2. Preslika karte cijepljenja / iskaznica imunizacije
  3. Preslika medicinske dokumentacije (nalazi i mišljenja logopeda, psihologa,liječnički nalazi,      Centra za socijalnu skrb i sl.), ukoliko je dijete u tretmanu.

Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom podnose se od 19. kolovoza do 20. rujna 2019. godine u računovodstvu Dječjeg vrtića Duga Resa, Ul. Dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati 

Roditeljski sastank za roditelje djece polaznike Programa predškole održat će u Područnom odjelu Kasar, Kasar 17 ( donja zgrada) i to: 

1.) 24. rujna 2018. godine u 16,30 sati

– za djecu polaznike OŠ Ivan Goran Kovačić te područnih škola

2.) 24. rujna 2018. godine u 17,30 sati

– za djecu polaznike OŠ Vladimir Nazor

– za djecu polaznike OŠ Generalski Stol

 

JA V N I   P O Z I V

ZA UPIS DJECE U PROGRAM OPĆE IGRAONICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

 

Pozivaju se roditelji djece od navršenih tri do pet godina života, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program Opće igraonice koji se provodi u Dječjem vrtiću Duga Resa.

Program Opće igraonice provodit će se dva puta tjedno po dva sata u prostorijama Vrtića, u vremenskom razdoblju od 01. listopada 2019. do 29. svibnja 2020. godine, a cijena navedenog programa iznosi 180,00 kuna mjesečno.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti osobno u računovodstvu Dječjeg vrtića Duga Resa, Ulica dr. Ivana Banjavčića 2 ili na web stranici Vrtića www.vrtic-dugaresa.hr.

Uz ispunjen Zahtjev za upis obvezno se prilaže (dokumenti mogu  biti u preslici):

  1. Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, ne starija od mjesec dana od dana pohađanja navedenog programa ( donijeti na roditeljski sastanak)
  2. Preslika karte cijepljenja / iskaznica imunizacije
  3. Preslika medicinske dokumentacije (nalazi i mišljenja logopeda, psihologa,liječnički nalazi,     Centra za socijalnu skrb i sl.), ukoliko je dijete u tretmanu.

Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom podnose se od 19. kolovoza do 20. rujna 2019. godine u računovodstvu Dječjeg vrtića Duga Resa, Ul. Dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.            Roditeljski sastank za roditelje djece polaznike programa Opće igraonice održat će se u Područnom odjelu Kasar, Kasar 17 ( donja zgrada) i to: 

– 25. rujna 2018. godine u 16,30 sati 

– za djecu polaznike programa igraonice u Dugoj Resi

– za djecu polaznike programa igraonice u Generalskom Stolu