Temeljem odredbi članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Općina Generalski Stol obavještava javnost da će se javni uvid o nacrtu Plana gospodarenja otpadom provoditi u razdoblju od 01.09. do 01.10.2015.godine u prostorijama Općine, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 15,00 sati ili se isti može preuzeti na službenoj internet stranici Općine.
Svi zainteresirani građani i pravne osobe mogu svoja mišljenja, primjedbe ili prijedloge dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku na slijedeći način:
poštom, na adresu Generalski Stol 32, 47262 Generalski Stol
telefaksom na broj 861-620 ili
elektroničkom poštom na adresu: općina.generalski.stol1@ka.t-com.hr
Pri izradi konačnog prijedloga Plana u obzir će se uzeti mišljenja, primjedbe ili prijedlozi dostavljeni do 01.listopada 2015.godine.

Jedinstveni upravni odjel

NACRT PLANA gospodarenja otpadom (.pdf)