Lovačko društvo Generalski Stol

dm360

Lovačko društvo „Generalski Stol“ osnovano je u srpnju 1946. godine,  te je jedno od starijih na području Karlovačke županije. Prvi ugovor o zakupu lovišta potpisan je u drugoj polovici mjeseca rujna 1946. godine, a tadašnje lovište osnovano je na područjima katastarskih općina Generalski Stol, Erdelj i Mateško Selo. Društvo danas broji 61 člana, predsjednik je Neven Katić, a tajnik Robert Brozinić. Ono gospodari lovištem broj IV/129 Generalski Stol, ukupne površine 4 225 ha, koje je omeđeno prirodnim ljepoticama  Mrežnicom i Dobrom, te jednim dijelom, od 2010. godine, i umjetnim akumulacijskim jezerom HE Lešće.
Zemljopisno gledano lovište je brdskog tipa, nalazi se u središnjem dijelu Karlovačke županije, a graniči sa LD „Gaj“ Zvečaj, LD „Sokol“ Perjasica, LD „Srnjak“ Tounj i LD „Družac“ Bosiljevo. Lovačko društvo Generalski Stol, kao i ostala lovačka društva na području Republike Hrvatske, skrbi o zaštiti prirode, očuvanju, uzgoju te pravilnom lovu divljači. Veliki ponos društva je Lovački dom čija je gradnja započela 1982. godine, a financirana je isključivo članarinama i članskim doprinosima. sv356

Danas se, uz mnoštvo sati dobrovoljnog rada, u njegovom okruženju također nalaze streljana i kukuruzana. Osim prije navedenih područja rada članovi Lovačkog društva „Generalski Stol“ naročitu pažnju posvećuju kinologiji, koja se ogleda u velikom broju čistokrvnih lovačkih pasa. Dugogodišnji razvoj i promicanje lovstva naglašeni su uspješnim sudjelovanjem na velikom broju natjecanja u gađanju glinenih golubova, u disciplini – Trap, te njihovim redovitim godišnjim organiziranjem, kojem u ugodnom ambijentu našeg Lovačkog doma i pripremljenim lovačkim  specijalitetima prisustvuje mnoštvo mještana i drugih gostiju. Posebice valja napomenuti da se  već nekoliko godina, na streljani našeg Lovačkog doma održavaju po dva spomenuta natjecanja, odnosno po jedno dnevno i jedno noćno.
Etika i kultura su na vrlo visokoj razini, njeguje se lovna tradicija i običaji, te se u skladu sa time organiziraju zajednički lovovi za goste iz drugih lovačkih društava. Razvijajući lovstvo članovi Lovačkog društva „Generalski Stol“ redovito ulažu mnogo dobrovoljnog rada u održavanje postojećih i izgradnju novi lovačkih staza, koje osim lovcima služe i brojnim drugim ljubiteljima flore i faune, djelatnicima Hrvatskih šuma, te u slučaju potreba i vatrogascima. Ovo posebice dolazi do izražaja imajući u vidu slabu naseljenost naših sela, ne tako davni poprilično veliki odljev stanovništva sa područja naše općine, te sve manje bavljenje poljoprivredom, što u konačnici rezultira sve većom zapuštenošću i neprohodnošću nekada obradivih i održavanih površina.
Osim spomenutog, naši članovi mnoštvo sati dobrovoljnog rada ulažu i na održavanje postojećih i izgradnju novih, kako lovnogospodarskih objekata, kao što su hranilišta, pojilišta, solišta i dr., tako i lovnotehničkih objekata, kao čeka, zaklonica i dr.. Svojima uspješnim dugogodišnjim radom Lovačko društvo „Generalski Stol“ razvilo je i održava jako dobre odnose sa Općinom Generalski Stol, župnicima župe Sv. Antuna Padovanskog iz Generalskog Stola, Osnovnom školom Generalski Stol, te svim udrugama na području Općine. U skladu sa navedenim, za napomenuti je da se u suradnji sa župnicima župe Sv. Antuna Padovanskog iz Generalskog Stola redovito svake godine uz svetu misu i domjenak organizira svečana proslava u čast zaštitniku lovaca Sv. Hubertu, u suradnji sa Osnovnom školom „Generalski Stol“ organiziraju se posjete učenika našemu Lovačkom domu i nastava u prirodi. Također se organizira i božićni domjenak na koji se redovito pozivaju predstavnici Županijskog lovačkog saveza, Općine Generalski Stol, te predstavnici svih institucija i udruga sa područja Općine Generalski Stol.

sv361

Tijekom dosadašnjeg rada na programima iz područja lovstva ističe se  organizacija Okruglog stola i Stručne rasprave u suradnji s Ministarstvom kulture, Državnim zavodom za zaštitu prirode i Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva – Upravom za lovstvo o utjecaju zaštićenih krupnih predatora (vuk) na gospodarenje s divljači, čime Lovačko društvo “Generalski Stol” potvrđuje svoju opredijeljenost pozitivnom razvoju gospodarenja lovištima i divljači i njenu aktivnu provedbu.
Među prvima se Lovačko društvo “Generalski Stol” aktivno, poticajno i dokumentirano uključilo i provodi akciju Veterinarskog instituta Zagreb, obilježavanja tragova velikih zvijeri u snijegu.
Osim spomenutog uključeni smo i u projekt reintrodukcije dabra kroz praćenje populacije nastanjene u rijeci Dobri i potoku Globornica, te je Stručna služba Lovačkog društva “Generalski Stol”, u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode i Institutom za primijenjenu ekologiju “Oikon” d.o.o. Zagreb, paritetno i aktivno sudjelovala u spašavanju dvije jedinke dabra, u proljeće 2010. godine, stradalih na HE Lešće.
Prema svemu izloženom, Lovačko društvo „Generalski Stol“ Vas poziva da se pridružite provođenju projekata zaštite prirode, očuvanju, uzgoju te pravilnom lovu divljači, te Vas sve srdačno pozdravlja uz prikazane fotografije naših članova i naš tradicionalni lovački pozdrav       DOBRA KOB!

LOVAČKO DRUŠTVO GENERALSKI STOL
Generalski Stol 104 b
47262 Generalski Stol

Tel: 047/861-678
Email: ldgen.stol@net.hr

[hr]

Lovačko društvo HVIDRA “VUK” Generalski Stol

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA LOVAČKOGA DRUŠTVA HVIDR-a „VUK“ GENERALSKI STOL

sv397

Mogu biti zadovoljan ispunjenim planom za 2009. godinu, u izradi Lovotehnički objekata, sijanju remize, prihrani i prehrani divljači i o ispunjenoj kvoti odstrela divljači po Lovogospodarskoj Osnovi. U našoj prvoj godini lova izgradili smo pet (5) zatvorenih čeka sve jedna od druge je ljepša gdje možemo biti ponosni na takve lovotehničke objekte koje možemo vidjeti samo u pojedinim lovištima. Izgradili smo pet (5) hranilišta za crnu divljač to jest za divlje svinje, ujedno smo izgradili dvije (2) hranilice za srneću divljač, a tu nam je obaveza da svaka grupa obavezno ove godine izgradi po jednu hranilicu za srneću divljač, jer smo imali ove zime da su srneća divljač tri (3) puta praznile hranilice zbog debeloga snijega i jake zime. Napravili smo šesnaest (16) solišta koja punimo kroz cijelu godinu za dobrobit divljači. Napravili smo dva pojilišta koja smo u ljetu punili sa vodom, ali ove godine moramo izgraditi još tri pojilišta jer su ljeta jako sušna i bez padalina pa je voda jako potrebna divljači. Pribavili smo i neki inventar za lovačku kuću a ujedno smo ju uredili i priveli je upotrebi, jer dugi niz godina je bila zapostavljana, a ujedno svake godine uređujemo okoliš oko lovačke kuće. Što se tiče zasijani remiza za prihranu i prehranu divlači možemo biti zadovoljni posijanim usjevima, gdje smo posijali kukuruz, pšenicu i zob na pet (5) različitih mjesta. Ove godine Upravni Odbor Društva donio je odluku da grupa jedan (1) dva (2) i grupa šest (6) posiju kukuruz na jednoj njivi gdje ćeju te grupe unusiti u svoje hranilice kukuruz za divlje svinje. Takođe grupe tri (3) četiri (4) pet (5) i grupa sedam (7) isto tako posijati kukuruz na zajedničkoj njivi gde ćeju puniti svoje hranilice za crnu divljač. Molim navedene grupe da se odmah danas izdogovaraju da mogu krenutu u obradu zemlje. Zemlja je dogovorena sa poljoprivrednicima u Lipovšćakima tako da se što hitnije izdogovarju grupe da poslije nebi se reklo da nismo znali za takve odluke Upravnoga Odbora, jer sa takvim radom smanjit ćemo trošak unutar društva, a povećat ćemo efikasnost kvalitete hrane za divljač. Na kraju ujedno sam ponosan na vaš rad i red koji ste provodili tu lovnu godinu, gdje nije bila bačena ni mrvica sumnje na naše lovce, a ujedno vas zamoljavam da nam i sledeća lovna godina prođe u takvim dobrim odnosima među lovcima i poljoprivrednicima sa kojima smo uspostavili odlične odnose suradnje.

Uz lovački pozdrav: Dobra Kob!

Predsjednik L.D. HVIDR-a „VUK“ Gen. Stol: Juraj Škrtić