Poziv na nadmetanje za postupak ”Modernizacija nerazvrstanih cesta na području općine Generalski Stol” objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 22. kolovoza 2014. godine.