U tijeku je modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine, i to u naseljima
Skukani, Gorinci, Lauši, Katići, Bukovlje G.Zvečaj i Duga Gora. Radove izvodi tvrtka ”MEŽNAR” iz
Barilovića, a ukupna vrijednost radova je 940.000,00 kn.