Novosti

Konstituirano Općinsko vijeće

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 09.lipnja 2021.godine prisegnuli su izabrani članovi Općinskog vijeća u novom četverogodišnjem mandatu. Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je  Damir Kolić (HDZ)

Aktualni natječaji

Javni poziv

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-120) od 24.lipnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte