Obavještavamo Vas da je Općina Generalski Stol izdala rješenja o grobnoj naknadi korisnicima grobnih mjesta
na grobljima Generalski Stol, Bukovlje, Lipa, Gorinci, Erdelj i Mrežnički Brest. Sredstva grobne naknade koristit će se
za tekuće i investicijsko održavanje groblja, mrtvačnica i pripadajuće infrastrukture.
Još jednom molimo korisnike koji iz nekog razloga nisu dobili rješenje da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine
ili na broj telefona 861-040 radi prijave potrebnih podataka za grobni očevidnik.
Jedinstveni upravni odjel