Obavijest o namjeri davanja koncesije za komunalnu djelatnost prijevoza mješanog komunalnog otpada na području općine Generalski Stol, objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave dana 22.09.2014.godine.