Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 21. stavka 1. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/13) i članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) Općinski načelnik Općine Generalski Stol dana 30.07.2013. godine objavljuje,

        OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

ZA SKUPLJANJE, ODVOZ I ODLAGANJE KOMUNALNOG

OTPADA SA PODRUČJA OPĆINE GENERALSKI STOL

 

  1. Podaci o davatelju koncesije:

 

Obavijest o namjeri davanja koncesije za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Generalski Stol (.pdf)