Obavještavamo korisnike da će se prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) kojim je zabranjeno sakupljati glomazni otpad s javnih površina, isti sakupljati u posebne otvorene kontejnere od 20 m3 prema rasporedu:
30.05.2014. PETAK
GENERALSKI STOL – KAMENOLOM PREMA SELU KATIĆI 08:00- 13:00
BUKOVLJE – GRADILIŠTE IZA VATROGASNOG DOMA 13:30- 15:30
LIPA – KOD DOMA PROTULIPA 16:00- 17:30

Glomaznim otpadom se smatra:
– Plastika (stolice,posude…)
– Drvenarija(namještaj,palete…)
– Metal (posuđe,stolovi…)
– Ostalo (madraci,kauči…)
Glomaznim otpadom se ne smatra:
– Građevinski otpad (šuta,cigla,beton…)
– Opasni otpad (salonit ploče,otpadna ulja,kiseline,lakovi,pesticidi,
te pripadajuća ambalaža…)
– Akumulatori
– Električni i elektronski otpad

Molimo da otpad odlažete u postavljene kontejnere, te se izričito pridržavate rasporeda sakupljanja.

 

 

Ekoflor Plus