OPĆINA GENERALSKI STOL
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 013-01/16-01/1
Ur.broj :2133/09-01-16-01

Gen.Stol, 4.4.2016.g

OBJAVA BIRAČIMA
Općinsko vijeće općine Generalski Stol, donijelo je 22.3.2016.g. Odluku o raspisivanju izbora za mjesne odbore na području općine Generalski Stol.

Izbori će se održati dana 15.5. 2016.g. ( nedjelja).

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u Registar birača , u Službi za opću upravu ureda državne uprave, i to u

MATIČNI URED DUGA RESA, Trg Sv.Jurja 1 ili na telefon 844-505
U radnom vremenu od 7,30 – 15,00 sati

Zahtjevi za ispravak ili dopunu , mogu se podnositi do zaključno

6.svibnja 2016. g.
Općina Generalski Stol