Obavještavamo zainteresirane da je Ministarstvo kulture objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2019.godinu.
Pravo podnošenja programa imaju ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi
a koji programi će se sufinancirati detaljnije pogledajte na stranici www.min-kulture.hr