Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12)  i članka 33. stavka 1. točke 19. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 01/13) Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 2. sjednici održanoj dana 05. srpnja 2013. godine donijelo je

 ODLUKU

o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne

 djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada

sa područja Općine Generalski Stol

1. Poništava se postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Generalski Stol, pokrenut objavom obavijesti  o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 16.05.2013. godine pod oznakom 2013/S 010-0044712 iz razloga jer su postale poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do sadržajno bitno drugačije dokumentacije za nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Generalski Stol (.pdf)