23. sjednica
U srijedu dana 13. ožujka 2013. godine održana je posljednja, 23. sjednica Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće Općine Generalski Stol konstituirano je izborom predsjednika Općinskog vijeća Dragana Kasunića, nakon provedenih izbora u svibnju 2009. godine.

S obzirom da mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a prestaje danom stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora koji će se održati u nedjelju 19. svibnja 2013. godine, dana 13. ožujka 2013. godine s početkom u 18,00 sati, održana je posljednja sjednica Općinskog vijeća u sadašnjem sastavu.

Na sjednici su donesene slijedeće Odluke:

1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Generalski Stol za 2012. godinu

2. Statut Općine Generalski Stol

3. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Generalski Stol

4. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Generalski Stol

5. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2013. godini

6. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Generalski Stol u 2012. godini

7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Generalski Stol za 2013. godinu

8. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika