Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Generalski Stol.

Više informacija o djelokrugu rada Općinskog vijeća možete potražiti u Statutu Općine Generalski Stol i Poslovniku Općinskog vijeća Općine Generalski Stol.

Općinsko vijeće ima 13 članova.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Generalski Stol su:

1. IVAN ŠKRTIĆ (HDZ)
2. IVAN FUDURIĆ (HDZ)
3. DAMIR ŠKRTIĆ (HDZ)
4. ZDENKA BARIŠIĆ MARČAC (HDZ)
5. MARIJAN MOGUŠ (HDZ)
6. IVICA HALAR (HDZ)
7. BOŽICA BAREŠIĆ (HDZ)
8. MIRKO ŠPEHAR (SDP)
9. JOSIP HALAR (HSS)
10. IVANKA MALOVIĆ (HSP AS)
11. PERO LOVRENOVIĆ (HSP AS)
12. JURAJ ŠKRTIĆ (HSP)
13. IGOR MLINAC (NEZAVISNI)
Predsjednik Općinskog vijeća je Ivan Škrtić (HDZ).
Podpredsjednici Općinskog vijeća su Zdenka Barišić Marčac (HDZ) i Juraj Škrtić (HSP).
  • Arhiva sadržaja po mjesecima

  • Kategorije

  • Brzi kontakt

    Za pitanja, prijedloge i razne upite možete nas kontaktirati na službeni e-mail putem ovog obrasca.

Skip to content