Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Generalski Stol.

Više informacija o djelokrugu rada Općinskog vijeća možete potražiti u Statutu Općine Generalski Stol i Poslovniku Općinskog vijeća Općine Generalski Stol.

Općinsko vijeće ima 13 članova.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Generalski Stol su:

 1. Damir Kolić,
 2. Zdenka Barišić Marčac,
 3. Ivan Fudurić,
 4. Ivica Halar,
 5. Božica Barešić,
 6. Marijan Moguš,
 7. Damir Škrtić,
 8. Mirko Špehar,
 9. Josip Halar,
 10. Marijan Katić,
 11. Ivan Katić,
 12. Franjo Kolić,
 13. Ivanka Malović.

Predsjednik Vijeća: Damir Kolić (HDZ)

Potpredsjednici: Zdenka Barišić Marčac (HDZ) i Josip Halar (HSS).