Sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, imenovana osoba u Općini Generalski Stol odgovorna za postupanje i izvješćivanje o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna je Goran Čale, dipl.oec. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Kontakt:
telefon 047/ 861 040
telefaks 047/ 861 620