Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013) i članka 47. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br.1/13), Općinski načelnik donosi

 

P L A N

nabave za 2014. godinu

 

članak 1.

 

PREDMET NABAVE Eviden-cijski broj Pozicija Proračuna Procijenjena vrijednost Vrsta
postupka
Planirani početak Trajanje ugovora
/
sporazuma
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta NMV 01/2014 42131

900.000

Otvoreni
/ugovor
lipanj 2014 90 dana
Rekonstrukcija vodovodne mreže NMV 02/2014 42141

150.000

Nabava ispod praga travanj 2014 60 dana
Rekonstrukcija javne rasvjete NMV 03/2014 42144

150.000

Nabava ispod praga lipanj 2014 60 dana
Prometna infrastruktura centra NMV 04/2014 42139

300.000

Nabava ispod praga kolovoz 2014 60 dana
Izmjene i dopune prostornog plana NMV 05/2014 41261

85.000

Nabava ispod praga siječanj 2014 90 dana
Opremanje zgrade vrtića NMV 06/2014 42123

150.000

Nabava ispod praga ožujak 2014 30 dana
Izrada glavnog projekta-centar II faza NMV 07/2014 41261

85.000

Nabava ispod praga siječanj 2014 120 dana
Uređenje mrtvačnice Gorinci NMV 08/2014 42149

30.000

Nabava ispod praga siječanj 2014 60 dana
Javna rasvjeta – električna energija NMV 09/2014 32231

310.000

Otvoreni
/okvirni sporazum
Veljača 2014 24 mjeseca

 

članak 2.

Plan nabve iz članka 1. ove Odluke usklađen je sa planom rashoda i izdataka iskazanih u Posebnom dijelu proračuna za 2014.godinu.

 

članak 3.

Plan nabave  objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol te na internet stranici u roku 60 dana od donošenja proračuna Općine za 2014.godinu.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Alen Halar, dipl.ing.

 

Plan nabave za 2014. godinu (.pdf)