Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011) i članka 34. Statuta općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 04/09), Općinsko vijeće na 22. sjednici održanoj 21. prosinca  2012. godine donijelo je

 

P L A N

nabave za 2013.godinu

 

 Članak 1.

PREDMETNABAVE Eviden-cijski broj Osnovni račun Procijenjena vrijednost Vrsta postupka Planirani početak
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta NMV 01/2013 42131 850.000,00 otvoreni siječanj 2013
Priključci na vodovodnu mrežu 42141 450.000,00 važeći ugovor ožujak 2013
Rekonstrukcija javne rasvjete 42144   40.000,00 važeći ugovor ožujak 2013
Građevinsko zemljište Generalski Stol 41112 120.000,00 kupoprod. ugovor veljača 2013
Izmjene i dopune prostornog plana NMV 02/2013 41261 180.000,00 otvoreni srpanj 2013
Rekonstrukcija zgrade vrtića NMV 01/2012 42123 650.000,00 važeći ugovor Siječanj 2013
Prometna infrastruktura centra općine NMV 03/2013 42139 150.000,00 otvoreni travanj 2013

 

Članak 2.

Plan nabave iz članka 1. ove Odluke usklađen je sa planom rashoda i izdataka iskazanih u Posebnom dijelu proračuna za 2013.godinu.

 

Članak 3.

Plan nabave primjenjuje se od 01.siječnja 2013.godine a objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol te na internet stranici u roku 60 dana od donošenja proračuna Općine za 2013.godinu.

 

PREDSJEDNIK:
Dragan Kasunić

 

Plan nabave za 2013. (.pdf)