Karlovačka županija u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisala je Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata

“Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Karlovače županije”.

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Karlovačka županije u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Karlovačke županije.

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatraju se opravdanim troškovima:
a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije
b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće
c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova
d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline
e) energetski pregled i energetski certifikat

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Karlovačke županije i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj.

Rok za predaju Zahtjeva za isplatom sufinanciranja je 30. travnja 2015. godine.

Detaljnije uvijete Natječaja pogledajte na linku:

https://www.kazup.hr/69-clanci/vijesti-sp-385/energetika/2124-javni-natjecaj-povecanje-energetske-ucinkovitosti-obiteljskih-kuca-2015.html