Temeljem članka 5. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova za koje ne postoji obaveza primjene Zakona o javnoj nabavi (Glasnik br.1/2014), Općina Generalski Stol upućuje

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

ZA IZRADNJU POTPRNOG ZIDA SA OGRADOM UZ ZGRADU

DJEČJEG VRTIĆA U GENERALSKOM STOLU

 

1.  Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za izgradnja AB potpornog zida sa ogradom uz zgradu dječjeg vrtića u Generalskom Stolu.

Poziv za dostavu ponude – ograda vrtića 2014 (.pdf)

TROŠKOVNIK – ograda vrtića (.xls)