Obavještavamo fizičke i pravne osobe s područja općine Generalski Stol, upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, da je u službenom glasniku broj 2/2018 objavljen
Program potpora u poljoprivredi na području općine Generalski Stol za razdoblje 2018-2020.godine kojim se predviđa sufinanciranje slijedećih aktivnosti:
1.Sufinanciranje troškova edukacije, tečajeva i seminara
2.Sufinanciranje polica osiguranja usjeva i nasada
3.Sufinanciranje polica osiguranja životinja
4.Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda
5.Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja svinja
6.Sufinanciranje uzgoja pčelinjih zajednica
7.Sufinanciranje nabave sadnica voća i vinove loze
8.Sufinanciranje uzgoja voća, povrća i cvijeća u zaštićenim prostorima.
Detaljnije informacije zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.