Poštovani mještani Općine Generalski Stol,

ukoliko nemate  važeće vjerodajnice za podnošenje elektroničkog zahtjeva za

E-propusnicu molimo da kontaktirate Stožer CZ Općine Generalski Stol na broj

047/861-040 ili na broj mob. 091 527 5329 dan prije u vremenu od 9:00 do 15:00 za podnošenje zahtjeva.

Izdavanje propusnica biti će idući dan od dana podnošenja zahtjeva od 10:00 do 12:00.