Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)  i članka 33. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik br. 01/13 i 01/18), Općinsko  vijeće na 16. sjednici održanoj dana 23.prosinca 2019. godine, donosi

PRORAČUN OPĆINE GENERALSKI STOL ZA  2020. GODINU

 

Odluka o izvršenju proračuna za 2020 (.pdf)
Proračun 2020(.pdf)
Plan razvojnih programa 2020-2022 (.pdf)
Plan 2020 opći dio prihodi (.pdf)
Plan 2020 opći dio rashodi (.pdf)
Plan 2020 posebni dio (.pdf)