VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE GENERALSKI STOL ZA 2021.GODINU

Što je proračun i kako se donosi?

Proračun je temeljni financijski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici  te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu uz projekcije za slijedeće dvije godine.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu prijedlog proračuna utvrđuje općinski načelnik i dostavlja ga Općinskom vijeću do 15.studenog tekuće godine. Općinsko vijeće donosi proračun najkasnije do kraja tekuće godine.

Više pogledajte OVDJE