IV. Izmjene i dopune PPU Općine Generalski Stol

  1. Prilog 1
  2. – Prilog 2
  3. Prilog 3

 

Tekstualni dio

OV 22-2017 Odluka o III izmjenama PPU-a (.pdf)
Prostorni plan uređenja Općine Generalski Stol sa smanjenim sadržajem (.pdf – 1,2 MB)
Izmjene i dopune PPU općine Generalski Stol (.pdf)
II izmjene i dopune PPUO Generalski Stol (.pdf)
III izmjene PPU-a – Odluka načelnika o strateškoj procjeni (.pdf)
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III izmjena i dopuna PPU-a Općine Generalski Stol (.pdf)

 

Grafički dio, 3. izmjena – 2017.

Odluka Općinskog vijeća-III izmjene PPU-a (.pdf)
PPUO Generalski Stol III izmjene – Odredbe za provedbu (.docx)
GP LIST 4.8 (.pdf)
GP LIST 4.7 (.pdf)
GP LIST 4.4 (.pdf)
GP LIST 4.3 (.pdf)
GP LIST 4.1 (.pdf)

 

Grafički dio

1. Karte 100000_izvodi iz PPKZ
1. Koristenje i namjena povrsina_izvod PPKZ
2.1. Promet, posta i TK_izvod PPKZ
2.2. Energetski sustav_izvod PPKZ
2.3. Vodnogospodarski sustav_izvod PPKZ
3.1. Uvjeti koristenja_izvod PPKZ
3.2. Ogranicenja u koristenju_izvod PPKZ
3.3. Primjena posebnih mjera uredenja i zastite_izvod PPKZ

 

2. Karte 5000_gradevinska podrucja naselja
4.1. LIST 1
4.2. LIST 2
4.3. LIST 3
4.4. LIST 4
4.5. LIST 5
4.6. LIST 6
4.7. LIST 7
4.8. LIST 8
4.9. LIST 9