KLASA: 013-01/13-01/01

URBROJ: 2133/09-03-13-17

 

Na temelju članka 17a. i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/96, 92/01, 44/06 – Zakon o državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske; 58/06 – Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/02, 69/07 – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051/07, 38/09, 85/10 – Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst), Gradsko/Općinsko povjerenstvo donosi

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU ODBORA ZA PROVEDBU GLASOVANJA

NA DRŽAVNOM REFERENDUMU

 

I.       U odbor za provedbu glasovanja za glasačko mjesto broj: 001 – GLASAČKO MJESTO BR. 1 – ŠKOLA BUKOVLJE, BUKOVLJE imenuju se:

 

1.      DARIJA NOVOSEL – za predsjednicu

2.      MIRJANA DOMŠIĆ – za članicu

3.      IVANA ŽUBČIĆ – za članicu

 

1.      ZDRAVKICA HORVAT – za zamjenicu predsjednice

2.      MARTINA DOMŠIĆ – za zamjenicu članice

3.      TIHANA MARIČIĆ – za zamjenicu članice

 

II.    Imenovani odbor za provedbu glasovanja neposredno provodi glasovanje na označenom glasačkom mjestu i osigurava zakonitost i tajnost glasovanja.

U GENERALSKOM STOLU, 20. studenog 2013.

PREDSJEDNICA

 

 

NIVES JOHA PETRIĆ

R J E Š E N J E O IMENOVANJU ODBORA ZA PROVEDBU GLASOVANJA NA DRŽAVNOM REFERENDUMU(preuzmi dokument)