”Radno vrijeme reciklažnog dvorišta na adresi Generalski Stol 39p:

SRIJEDA: 07,00 – 15,00 sati

PETAK: 15,00 – 20,00 sati

SUBOTA: 07,00 – 14,00 sati

Građani s područja Općine mogu predati bez naknade različite vrste problematičnog otpada iz kućanstva (staklo, metal, električni, elektronički, glomazni, građevinski i ambalažni otpad) sa svrhom povećanja stope odvojenog prikupljanja otpada odnosno smanjenja količina mješanog komunalnog otpada.”