Tvrtka Čistoća Duga Resa d.o.o.  obavještava stanovništvo na području Općine Generalski Stol da će se odvoz glomaznog otpada vršiti dana 23.09.2020. po sljedećem rasporedu:

1.Generalski Stol- kamenolom prema selu Katići ( 06,30 do 08,00 )

2. Lešće – na prednjem parkiralištu ispred Toplica Lešće ( 08,15 do 09,45 )

3. Gornji Zvečaj – kod Doma (10,15 do 11,45)

4. Lipa – kod doma Protulipa ( 12,00 do 13,30 )

5. Bukovlje – gradilište iza Vatrogasnog doma (14,00 do 15,30 )