Obavještavamo korisnike Čistoća Duga Resa d.o.o. na području  općine Generalski Stol da će imati mogućnost korištenja  mobilnog reciklažnog dvorišta  dana 02.10.2019. godine prema sljedećem rasporedu:

U vremenu  od 07:30-09:00 h u naselju Generalski Stol

U vremenu  od 09:30-11:00 h u naselju Lešće

U vremenu  od 11:30-13:00 h u naselju Bukovlje

Mobilno  reciklažno  dvorište  je  pokretna  jedinica  koja  služi  odvojenom  prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se besplatno odložiti razne vrste otpada, kao npr.: otapala, kiseline, lužine, pesticidi, fluorescentne cijevi, boje, tinte, ljepila i smole, baterije i akumulatori, plinovi u posudama pod tlakom, manja električna i elektronička oprema, metalna ambalaža, papir i karton, staklo, staklena ambalaža, odjeća, tekstil, lijekovi, jestiva ulja i masti i dr.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na telefonski broj: 099 2844 300 ili 047 843 060