Vatrogasna zajednica Općine Generalski Stol

dm284

U cilju promicanja, razvitka i unapređenja vatrogastva i zaštite od požara u općini Generalski Stol, dana 22. veljače 2008. godine osnovana je Vatrogasna zajednica općine Generalski Stol.
U vatrogasnu zajednicu općine Generalski Stol udružena su dobrovoljna vatrogasna društva Generalski Stol i Bukovlje.
Zajednica je udružena u Vatrogasnu zajednicu Karlovačke županije.
Sjedište Zajednice je Generalski Stol 32, 47262 Generalski Stol

 

  • Tel/faks: 047/861-007,
  • žiro-račun: 2400008-1107220741 kod KB Karlovac

Na Skupštini su izabrana tijela Zajednice: Predsjedništvo, Zapovjedništvo i Nadzorni odbor.

Predsjednik Zajednice izabran na Skupštini je Vlado Radočaj, dopredsjednici su Branko Skukan i Ivan Fudurić, tajnik je Damir Kolić, rizničar Ivica Halar a članovi Predsjedništva su Davor Krivačić i Igor Pavletić.
Zapovjednik Zajednice je Davor Krivačić, dozapovjednik Igor Pavletić a član Zapovjedništva Željko Fudurić.
Članovi Nadzornog odbora su: Goran Krivačić, Ivica Sukan i Marko Stojković.

[columns][column width=”1/2″]
sv2
[/column][column width=”1/2″]
sv1
[/column][/columns]
Statut Vatrogasne zajednice Generalski Stol

[hr]

[toggles][toggle title=”DVD GENERALSKI STOL”]

Osnutak Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva Generalski Stol

dm284

DVD je osnovano 3. ožujka 1954. Prvi predsjednik bio je Josip Mikić, zapovjednik Josip Ferić, a tajnica Danica Škrtić. U početku broji dvadeset članova, a kasnije se taj broj povećavao. Prvih nekoliko godina društvo je radilo u neimaštini, posjedovalo je samo priručnu opremu za koju nije imalo odgovarajuću prostoriju za odlaganje. Tek 1961. opremljeno je motornom pumpom “SAVICA” i odgovarajućom opremom te postaje puno učinkovitije. Nakon devet godina rada, u jesen 1963. prestaje s radom u takvom obliku. Razlog tome je to što je u Generalskom Stolu 1961. otvoren pogon Pamučne industrije Duga Resa i oformljena vatrogasna desetina IDVD tako da se većina članova mjesnog DVD-a zapošljava u pogonu, a i sva oprema je preseljena u pogon. Za razdoblje 1963. – 1991. nemamo pisanih dokumenatate se iz sjećanja članova iz tog razdoblja može doznati da su normalno izlazili na požare, opskrbljivali domaćinstva vodom i odlazili na natjecanja. Najveći uspjeh Društva je odlazak na Državno natjecanje vatrogasaca u Sisak potkraj osamdesetih godina.
sv3

Potkraj devedesete godine članovi entuzijasti IDVD-a na čelu sa g. Antunom Halarom (član DVD-a od 1960.) pokreću inicijativu za ponovnim osamostaljenjem DVD-a. Osnovan je inicijativni odbor u koji ulaze: A. Halar, predsjednik i članovi; pok. B. Gaćak, V. Radočaj, Č. Katić i I. Šlat. Na osnivačkoj skupštini održanoj 19. 03. 1991. za predsjednika je izabran Antun Halar koji tu dužnost obnaša narednih dvanaest godina, (prestankom aktivnog rada proglašen je počasnim predsjednikom), zapovjednik je Vlado Radočaj, tajnik Ivica Šlat, a blagajnik je pok. Branko Gaćak. Danas je DVD relativno dobro opremljeno materijalno i kadrovski te je sposobno izvršiti sve zadaće za kojima se ukaže potreba. 2002. predsjednik postaje g. Branko Skukan. 2003. godine konačno se pristupilo izgradnji Vatrogasne garaže koja se planirala od osnutka Društva. Nabavljeno je navalno vozilo i niz druge opreme. 2004. proslavili smo svečano 50-godišnjicu osnutka DVD-a kada je dobivena nova svečana zastava, dar Županije Karlovačke koju je posvetio biskup dr. Mile Bogović. Članovi Društva sudjeluju u svim kulturnim i sportskim događanjima na području Općine, a suorganizatori su i Ivanjskog krijesa. Imamo korektne odnose sa svim Društvima i udrugama koje djeluju na području općine, a i puno prijatelja vatrogasaca u Županiji Karlovačkoj, a i šire. U našem radu financijski nas prati i pruža svekoliku drugu pomoć, koliko je to u mogućnosti, Općina Generalski Stol.

sv6

Godišnje ima petnaestak izlazaka na požare za koje utrošimo stotinjak radnih sati te još petstotinjak radnih sati na dobrovoljnim radnim akcijama oko uređenja mjesta, prostorija, pomaganja drugim Društvima isl. U rad Društva uključeno je 50 aktivnih članova i 15 članova mladeži koji postižu zapažene rezultate u takmičenjima vatrogasne mladeži.
Danas dužnost predsjednika obnaša Branko Skukan, zapovjednika Igor Pavletić, tajnika Damir Kolić, zam. zap. Denis Lauš, blagajnik je Ivica Halar i spremištar Ivan Moguš.

Hvala svim ljudima dobre volje koji su na bilo koji način pripomogli uspješnom radu Dobrovoljnog vatrogasnog Društva Generalski Stol !

Tel/fax: 047/861007

VATRU GASI BRATA SPASI !
[/toggle][/toggles]

[toggles][toggle title=”DVD BUKOVLJE”]
dm287

Osnovano je 04. rujna 1977. godine u zgradi Škole u Bukovlju. Zadaća društva bila je i ostala do danas da štiti građane i njihovu imovinu od požara i drugih elementarnih nepogoda. Vatrogasne udruge su jedne od najhumanijih udruženja koje postoje, jer u mnogim situacijama varrogasac nije samo vatrogasac, već postaje prema prirodi nezgode i policajac i zdravstveni radnik, a uz to sve, posao koji obavljaju članovi našeg vatrogasnog društva, nikada nije bio honoriran, već je strogo volonterski i human. Društvo trenutačno broji 54 članova. Da bi samo društvo moglo započeti djelovati s radom bilo je potrebno nabaviti adekvatnu i neophodnu opremu za rad. Tako je 1978. godine kupljen agregat za gašenje požara, a 1981. godine kombi vozilo, koje nažalost imamo i dandanas, jer nemamo dovoljno financijskih sredstava za kupnju novog. Zbog malog prostora u zgradi škole gdje smo imali spremište i garažu, donosi se odluka da se kupi zemljište za gradnju vatrogasnog doma. Vatrogasni dom započeli smo graditi 1983. godine, i do današnjih dana još nije gotov.

sv5

Od osnivanja 1977. godine pa do kraja 2005. godine, imali smo ukupno 607. intervencija, i to 8 požara gospodarskih objekata, 2 požara dimljaka, 274 požara otvorenog prostora i 323 pumpanja i ispumpavanja vode građanima. Za vrijeme Domovinskog rata područje mjesta Bukovlje bilo je izloženo ratnim stradanjima s ljudskim gubicima. DVD «Bukovlje» izgubilo je tada šestero svojih članova koji su bili poginuli za Domovinu:

1. Miro Baršić 1969-1991.
2. Boris Krivačić 1972.-1993.
3. Dražen Fudurić 1968.-1993.
4. Ivan Furdek 1949.-1995.
5. Ivan Luketić 1958- 1995.
6. Ivica Krivačić 1981.-1993., član mladeži DVD “Bukovlje”
sv6

Najpotrebnija oprema za koje društvo nema sredstava da ju kupi je zasigurno kombi vozilo i vatrogasna cisterna od 5-7 tisuća litara za prijevoz pitke vode, jer na našem području još zasad nemamo izgrađen vodovodni sustav.

Predsjednik DVD BUKOVLJE: IVAN FUDURIĆ

    • mob: 098/794-391
    • tel: 047/ 866-226

[/toggle][/toggles]