Općina Generalski Stol Generalski Stol 32 47262 Generalski Stol Tel: +385 (0)47 861 040 Fax: +385 (0)47 861 620 E-mail: opcina.generalski.stol@ka.t-com.hr OIB: 58079751001
Za pitanja, prijedloge i razne upite možete nas kontaktirati na službeni e-mail. Predstavke i pritužbe na rad općinskih tijela mogu se predati putem pošte, e-pošte i u službenim prostorijama Općine na adresi Generalski Stol 32