Općina Generalski Stol
Generalski Stol 32
47262 Generalski Stol
Tel: +385 (0)47 861 040
Fax: +385 (0)47 861 620

E-mail: opcina.generalski.stol@ka.t-com.hr

OIB: 58079751001


Za pitanja, prijedloge i razne upite možete nas kontaktirati na službeni e-mail.