KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
Općinsko izborno povjerenstvo općine Generalski Stol

Klasa: 013-04/14-01/1
Ur.broj: 2133/09-02-14-01
Gen.Stol, 16.12.2014.g

Na temelju članka 23.stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ( „Narodne novine „ br. 22/92, 42/92-ispr.71/97,69/04,99/04,-ispr. 44/06 i 24/11) Općinsko izborno povjerenstvo donosi

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na području___________OPĆINE GENERALSKI_STOL__, određuju se sljedeća biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. u ____BUKOVLJU, ŠKOLA BUKOVLJE

(navesti oznaku i adresu biračkog mjesta)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u _naseljima DONJE I GORNJE BUKOVLJE
(označiti naziv mjesta, sela, zaselka, ulice, kuće i sl.)

2. Biračko mjesto broj 2. u _DUGOJ GORI, KUĆA JOSE KASUNIĆ, DUGA GORA 6

(navesti oznaku i adresu biračkog mjesta)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju DUGA GORA

3. Biračko mjesto broj 3. u ERDELJU, „TRGOVINA HALAR,“ ERDELJ 64
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naseljU ERDELJ

4. Biračko mjesto broj 4. u GENERALSKOM STOLU, OSNOVNA ŠKOLA GENERALSKI STOL,
GENERALSKI STOL 22
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naseljima GENERALSKI STOL, DOBRENIĆI

5. Biračko mjesto broj 5. u GORNJEM ZVEČAJU, DOM GORNJI ZVEČAJ
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju GORNJI ZVEČAJ

6. Biračko mjesto broj 6. u GORINCIMA, ŠKOLA GORINCI
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naseljima GORINCI, RADOČAJI,
SKUKANI, TOMAŠIĆI

7. Biračko mjesto broj 7. u MREŽNIČKOM BRESTU, ŠKOLA BREST
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naseljima MREŽNIČKI BREST, JANKOVO SELIŠTE,
KEIĆI, MATEŠKO SELO I PETRUNIĆI

8. Biračko mjesto broj 8. u LIPOVOM PESKU, ŠKOLA LIPOV PESAK
na kojem će glasati birači s prebivalištem u naseljima LIPA, LIPOV PESAK, TRNOVO, GRADIŠĆE, PROTULIPA, BRCKOVIĆ DRAGA, SAROVO, CRNO KAMANJE I GORIČICE DOBRANSKE.

PREDSJEDNIK:
Nives Joha Petrić,v.r.

 

Generalski-Stol – Rjesenje_o_odredivanju_birackog_mjesta (.pdf)